Принтиране

Облагане доходите на физически лица от дейност като свободна професия и извънтрудови правоотношения

Автор: Евгения Попова,
Формиране на облагаемия доход