Принтиране

Новите размери на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2023 г. са вече факт

Автор: Евгения Попова
Както вече коментирахме на страниците на списанието, в „Държавен вестник“, бр. 53 от 20.06.2023 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ЗДБРБ за 2022 г.), Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ЗБДОО за 2022 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ЗБНЗОК за 2022 г.).