Принтиране

Какви санкции могат да се налагат при неспазване на някои от разпоредбите в ЗДДФЛ през 2021 година

Автор: Лорета Цветкова,
Този въпрос винаги се поставя в практиката, когато се установи неизпълнение или некоректно изпълнение на някоя от разпоредбите в данъчното законодателство, в т.ч. и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).