- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения

В срок до 31.01.2021 г. работодателите ще трябва отново да преизчисляват на годишна база данъка за доходите по трудови правоотношения. Като цяло процедурата няма да се различава от реда, прилаган за предходната година, тъй като промените в данъчния закон за 2020 г. не засегнаха правилата, касаещи извършването на този процес. От друга страна, казусите, които […]