Принтиране

Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година и какво е важно да знаем при нейното попълване и подаване

Автор: Евгения Попова,
В годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2020 г. са налице някои нови съществени моменти, които следва да се имат предвид при нейното попълване и подаване: Физическите лица вече имат възможност да използват надвнесен от тях данък за погасяване на налични или бъдещи задължения, […]