Принтиране

Документиране на изплатени през 2022 година доходи на физически лица

Автор: Евгения Попова,
В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) са налице специфични правила, регламентиращи документирането на доходите, които са заложени в разпоредбите на чл. 9 и чл. 45 ЗДДФЛ.