Принтиране

Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ за 2022 година

Автор: НАП,
В срок до 28.02.2023 г. работодателите трябва да предоставят информация в НАП за изплатените през 2022 г. доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски.