- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Деклариране на доходи на починали лица от техните наследници, с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Вече четвърта година е налице възможност за деклариране на доходи на починали лица от техните наследници, с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).