Принтиране

Деклариране на доходи на починали лица от техните наследници, с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Автор: Евгения Попова
Вече четвърта година е налице възможност за деклариране на доходи на починали лица от техните наследници, с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).