Принтиране

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на присъдено обезщетение по чл. 93, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите

Автор: Лорета Цветкова,
ВЪПРОС: Във връзка с предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот физическо лице е заплатило капаро (задатък).