- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Данъчно третиране на доходите, придобити по граждански договор от граждани на Украйна, осъществяващи трудова дейност на територията на България

ВЪПРОС: Българско юридическо лице сключва граждански договор с украински граждани, пребиваващи в България със статут на временна закрила.