- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Актуални въпроси при предоставянето на информация в НАП за изплатени доходи на физически лица през 2020 година

Информацията, която се предоставя със справките по чл. 73 ЗДДФЛ в НАП, е много важна и дава възможност за предварително автоматично попълване на годишните данъчни декларации на физическите лица.