Принтиране

Здравните услуги и третирането им по реда на ДДС, в практиката на НАП и Съда на ЕС

Автор: Ивайло Кондарев
На основание чл. 39, т. 1 ЗДДС, освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения и детски ясли по Закона за здравето (ЗЗ) и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).