Принтиране

Задължения за доставчиците на платежни услуги да поддържат електронни регистри съгласно ЗДДС

Автор: Ивайло Кондарев
1. Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18.02.2020 г.