- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

За прехвърлянето на обороти за регистрация по ЗДДС при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект

Общи положения