Принтиране

За намаляването на данъчната основа по ДДС при несъбрани вземания по сделка

Автор: Ивайло Кондарев,
Дружество сключва с клиенти договори за финансов лизинг, които изрично предвиждат прехвърлянето на собствеността върху лизинговата вещ - такива, за които е приложима разпоредбата на чл. 6, ал. 2, т. 3 ЗДДС.