Принтиране

Въпроси и отговори, свързани с данъчната основа на доставките – Учредяване на право на строеж срещу задължение за построяване на обекти в строежа

Автор: Ивайло Кондарев,
Физическо лице - собственик на недвижим имот, закупен през 2010 г. за 150 000 лв. (без ДДС), сключва в края на 2020 г. предварителен договор със строително дружество.