- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори, свързани с данъчната основа на доставките – Определяне на данъчната основа при отдаване под наем на недвижим имот, който е семейна имуществена общност

Съпрузи са закупили имот, който представлява заведение за бързо хранене.