Принтиране

Въпроси и отговори, свързани с данъчната основа на доставките – Определяне на данъчната основа при отдаване под наем на недвижим имот, който е семейна имуществена общност

Автор: Ивайло Кондарев,
Съпрузи са закупили имот, който представлява заведение за бързо хранене.