Принтиране

Въпроси и отговори, свързани с данъчната основа на доставките – Гаранционните депозити като част от данъчната основа на доставките с периодично или продължително изпълнение

Автор: Ивайло Кондарев,
Между две регистрирани по ЗДДС юридически лица е сключен договор за наем на недвижим имот за срок от 3 години.