Принтиране

Становище № 20-00-26 от 15.02.23 г. на НАП

Автор: НАП,
Относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност на консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, природен газ, вода и други, префактурирани от наемодател на наемател