Принтиране

Становище № 20-00-57 от 03.04.2023 г. на НАП

Автор: НАП,
Относно приложение на намалената ставка на данъка върху добавената стойност от 9 на сто за доставката на периодични печатни произведения - вестници и списания, съгласно разпоредбата на чл. 66а, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2023 г.