Принтиране

Солидарна отговорност по ЗДДС в случаи на злоупотреби – Въпроси и отговори

Автор: Ивайло Кондарев,
1. Условия за прилагане на института на солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС