- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване при заплащане чрез ПОС терминал

Според изложеното в запитването, дейността на дружеството е свързана с търговия на дребно с фармацевтични стоки.