Принтиране

Регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване при заплащане чрез ПОС терминал

Автор: НАП,
Според изложеното в запитването, дейността на дружеството е свързана с търговия на дребно с фармацевтични стоки.