Принтиране

Разяснения относно последните изменения в Закона за данък върху добавената стойност, във връзка с декларирането и отчитането на данъка

Автор: НАП,
Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия предвижда, че правилата на Европейския съюз за данъка върху добавената стойност относно стоките се прилагат за и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (чл. 8 от Протокола и раздел 1 от Приложение № 3 към посочения Протокол).