- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промените в ЗДДС, отнасящи се до специалния режим за облагане с ДДС, наречен „режим в Съюза“, влизащи в сила от средата на 2021 година

Най-важната промяна в посочения специален режим произтича от факта, че обхватът му е разширен.