Принтиране

Промените в ЗДДС, отнасящи се до специалния режим за облагане с ДДС, наречен „режим в Съюза“, влизащи в сила от средата на 2021 година

Автор: Ивайло Кондарев,
Най-важната промяна в посочения специален режим произтича от факта, че обхватът му е разширен.