Принтиране

Промени в реда за третиране по ЗДДС на ваучерите за храна по чл. 209 ЗКПО

Автор: Ивайло Кондарев
Ваучерите в нормативната уредба на ДДС