Принтиране

Приложение на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. относно изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин

Автор: НАП
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ е постъпило писмено запитване с вх. № 96-00-81 от 04.04.2022 г., в което са поставени въпроси, свързани с приложението на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.