Принтиране

Прилагане на нулева ставка на ДДС за доставка, внос и ВОП на хляб и брашно (Становище изх. № ЕП-04-19-883 от 09.11.2022 г. на ЦУ на НАП)

Автор: НАП,
Становище изх. № ЕП-04-19-883 от 09.11.2022 г. на ЦУ на НАП