Принтиране

Преходните правила в правната уредба на ДДС, отнасящи се до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Автор: Ивайло Кондарев,
Тези преходни правила в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) бяха въведени поради факта, че считано от 01.01.2021 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия вече не е държава членка на Европейския съюз.