Принтиране

Преглед на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.08.2020 г.

Автор: Ивайло Кондарев,
Нови услуги, за които ще се прилага занижената ставка от 9 на сто ДДС