Принтиране

Преглед на промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 9 февруари 2021 година

Автор: Ивайло Кондарев,
С новия чл. 36б ЗДДС като облагаеми с нулева ставка на данъка са определени доставките (с място в България) на ваксини срещу COVID-19 и на ин-витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и на услугите, пряко свързани с посочените стоки. Разпоредбите имат двугодишен период на действие - от 01.01.2021 до 31.12.2022 г.