- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Право на частичен данъчен кредит при извършване на облагаеми и освободени доставки на недвижими имоти

Българско дружество се занимава с продажбата на недвижими имоти. За някои от продажбите то не начислява ДДС – когато сградата, в която се намират обектите, не е нова (минали са повече от 5 години от въвеждането й в експлоатация).