Принтиране

Право на частичен данъчен кредит при извършване на облагаеми и освободени доставки на недвижими имоти

Автор: Ивайло Кондарев,
Българско дружество се занимава с продажбата на недвижими имоти. За някои от продажбите то не начислява ДДС - когато сградата, в която се намират обектите, не е нова (минали са повече от 5 години от въвеждането й в експлоатация).