Принтиране

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2020 г.

Автор: Ивайло Кондарев,
Нови стоки и услуги, за които ще се прилага занижена ставка от 9 на сто