- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

От 1 октомври тази година НАП ще промени автоматично идентификационните номера по ЗДДС на някои физически лица

От 01.10.2022 г. Националната агенция за приходите (НАП) служебно ще промени идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код, различен от единен граждански номер или личен номер на чужденец, и за които до тази дата идентификационният […]