Принтиране

От 1 октомври тази година НАП ще промени автоматично идентификационните номера по ЗДДС на някои физически лица

Автор: НАП,
От 01.10.2022 г. Националната агенция за приходите (НАП) служебно ще промени идентификационния номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите лица, различни от едноличен търговец, които са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен идентификационен код, различен от единен граждански номер или личен номер на чужденец, и за които до тази дата идентификационният […]