Принтиране

От 01.01.2023 година прагът за задължителна регистрация по ЗДДС се увеличава от 50 000 на 100 000 лв.

Автор: Ивайло Кондарев,
1. Знае се, че в ЗДДС съществува едно основно правило за задължителна (обща) регистрация по този закон, която съдържа в себе си две отделни хипотези.