Принтиране

Облагане с ДДС на доставките на туристически услуги без нощувка или с настаняване, но включващи и предоставени услуги със собствени средства

Автор: Ивайло Кондарев,
ВЪПРОС: Търговско дружество - туроператор, предлага туристически програми в страната. Те основно се осъществяват със собствени средства, а именно: