- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Облагане с ДДС на доставките на ресторантьори и на кетъринг фирми

От началото на юли 2020 г., на основание чл. 66, ал. 2, т. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), със занижена ставка от 9 на сто се облагат ресторантьорски и кетъринг услуги, състоящи се в доставка на приготвена или неприготвена храна.