- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Ново указание на НАП за прилагане на намалената ставка от 9 на сто – този път по отношение на услугите за използване на спортни съоръжения

В края на октомври 2020 г. излезе поредното указание на приходната администрация, свързано с прилагане на намалената ставка от 9 на сто, конкретно в случая – за услугите по предоставяне за ползване на спортни съоръжения. Имаме предвид Становище на НАП с изх. № 20-00-162 от 19.10.2020 г. относно приложение на намалената ставка на данъка върху […]