- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Новият режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в сила от 1 юли 2021 година

От 01.07.2021 г. в ЗДДС ще са в сила няколко режима, имащи отношение към дистанционнните продажби на стоки.