Принтиране

Новите правила за корекции на данъчната основа, начисления ДДС и ползвания данъчен кредит при несъбираеми вземания

Автор: Ивайло Кондарев,
В бр. 102 на „Държавен вестник“ от 23.12.2022 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)