Принтиране

Новите правила за дистанционни продажби на стоки и услуги на данъчно незадължени лица в ЕС

Автор: Валентина Василева,
С промените в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС - ДВ, бр. 104 от 2020 г.) и в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС - ДВ, бр. 27 от 2021 г.), считано от 01.07.2021 г. в България се въведе новото европейско законодателство1, а именно ДДС-пакет за електронната търговия с получатели данъчно незадължени лица (ДНЗЛ) в Европейския съюз (ЕС), който включва: