Принтиране

Начисляване на ДДС и лица – платци на данъка – Лице – платец на ДДС при сделки със стока

Автор: Мина Янкова,
ВЪПРОС: Българско дружество, установено и регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в България, извършва търговски сделки с електрическа енергия.