Принтиране

Начисляване на ДДС и лица – платци на данъка – Лице – платец на ДДС при сделки с недвижим имот

Автор: Мина Янкова,
ВЪПРОС: Физическо лице, което не е установено на територията на страната, предоставя услуга по отдаване под наем недвижим имот - офис на българско дружество.