Принтиране

Място на изпълнение на доставка по изработка на софтуер по индивидуална поръчка на клиент, получател по която са лица, установени на територията на Общността или в трети страни

Автор: НАП,
В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ e постъпило писмено запитване, прието с вх. № 53-04-765 от 12.07.2019 г., относно прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).