Принтиране

Липса на задължение за корекция на ползван данъчен кредит при бракуване на стока с изтекъл срок на годност, определен съгласно фирмени стандарти

Автор: Ивайло Кондарев,
На основание чл. 184 и чл. 185, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО първоначално определената сума за приспадане на ДДС се коригира, когато е по-голяма или по-малка от тази, на която данъчно задълженото лице е имало право.